Logo

ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่

สำนักงานให้เช่า หาดใหญ่

ภาพรวมอาคารสำนักงาน

ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเส้นถนนหลักของ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หนึ่งในอาคารสำนักงานให้เช่าของภาคใต้ ปี ด้วยความสูงอาคาร 6 ชั้น  รูปลักษณ์อาคารที่ทันสมัย (Modern Tower) อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นผนังกระจกสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอก มีการจัดการด้านพลังงานอาคารที่มีคุณภาพและการจัดการด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อยู่เส้นทางที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวจากส่วนกลาง ทั้งจากในกรุงเทพฯ และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในเมืองหาดใหญ่ (จ.สงขลา) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คมนาคม ศูนย์ราชการ รวมถึงยังเป็นประตูเชื่อมโยงสู่การค้า ที่มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย อีกทั้งยังมีโครงข่ายการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงทุกประเทศ พร้อมการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์ ได้เป็นอย่างดี 

 • 9,673 ตร.ม.
 • ที่จอดรถ
 • Wifi
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

LOCATION

599 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

จุดเด่นของสถานที่ตั้ง

 • การคมนาคมสะดวก  ใกล้สนามบินนานาชาติหาดใหญ่  
 • ใกล้ย่านธุรกิจที่สำคัญ เช่น หน่วยงานราชการ  ไทวัสดุ   เป็นต้น 

GOOGLE MAP

ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่

งานบริการส่วนกลางอาคารสำนักงาน

 • ระบบสาธารณูปโภคครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องน้ำชาย/หญิง ลิฟท์โดยสาร
 • ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยมาตรฐาน
 • ระบบปรับอากาศ Split type (สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ตามการใช้งานได้เอง)
 • บริการดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ
 • ที่จอดรถภายในโครงการฯ

PHOTO GALLERY

อาคารสำนักงานให้เช่า ทันสมัย รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นผนังกระจกสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอก


Floor Plan

อาคารสูง 6 ชั้น รูปลักษณ์อาคารที่ทันสมัย สามารถปรับรูปแบบพื้นที่เช่าได้ตามความต้องการ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่


อาคารสูง 6 ชั้น รูปลักษณ์อาคารที่ทันสมัย พร้อมรองรับทุกรูปแบบธุรกิจ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่ เป็นอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 9,673 ตร.ม. พื้นที่เช่า 7,509 ตร.ม.

Contact us

อาคารสำนักงาน ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่
Tel : 02 766 3870, 02 766 3888
Mobile : 083 989 1505, 091 774 9233
E-Mail : [email protected]