Logo
C.P. Tower

ซี.พี.ทาวเวอร์
อาคารสำนักงานคุณภาพให้เช่าทั่วประเทศ

โดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

C.P. Tower

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่บริษัทได้พัฒนาและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ร้านค้า ที่พักอาศัย การบริการ และสถาบันเพื่อชุมชน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งสร้างชุมชนที่มีความกลมกลืนและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการบริการในระดับสูง รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 

ซี.พี.ทาวเวอร์
สำนักงานให้เช่า
 

About us

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใส่ใจด้านคุณภาพสินค้า และบริการที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและการบริการด้วยความซื่อสัตย์ประทับใจ จึงทำให้บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ยังคงความเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับสูง จนทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าพร้อมการให้บริการอย่างครบวงจรได้มากขึ้น
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานคุณภาพถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยการยึดถือนโยบายคุณภาพ 4Gs เพื่อให้เป็นอาคารสำนักงานคุณภาพแห่งภูมิภาคอย่างแท้จริง
  • Good Location ทำเลที่ตั้ง
  • Good Building รูปลักษณ์ทันสมัยได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
  • Good Facility มีระบบอุปกรณ์อาคารและสาธารณูปโภคครบถ้วน
  • Good Property Management มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ