Logo
ธนาคารออมสิน เปิดสาขาย่อยที่พิษณุโลก

ธนาคารออมสิน เปิดสาขาย่อยที่พิษณุโลก

ธนาคารออมสิน เปิดสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพิษณุโลก ใหม่ ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก

เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณเอกชัย นาคเสน ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 เนื่องในโอกาสธนาคารออมสิน ได้เปิดสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพิษณุโลก ณ ชั้น 4 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก