Logo
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค นำโดย คุณพุทธิ์ธนัน บดีพิพรรธกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค และพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร พร้อมผู้ประกอบการภายในอาคารฯ เข้าร่วมแผนซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

โดยทางอาคารฯ ได้มีการจัดการอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ให้กับผู้เช่าภายในอาคารและมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยจําลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน และผู้เช่าภายในอาคาร ให้พร้อมรับมือหากสถานการณ์เกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ทำให้แผนซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี